Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Prešov

Aktualizácia zborovej kartotéky

Osobné informácie

Meno je povinné
Priezvisko je povinné
Dátum narodenia je povinný údaj
Rodné číslo je povinný údaj

Ulica je povinný údaj
Súpisné číslo je povinný údaj
Mesto je povinný údaj
PSČ je povinný údajProsím zvoľte vierovyznanie

Prosím odsúhlaste ochranu osobných údajov

Osoby

  • Meno a priezvisko